Υπηρεσίες του Νοσοκομείου

Ιατρική

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Έδεσσας αποτελεί Δι

Περισσότερα
Περισσότερα

Διοικητική

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Δ

Περισσότερα

Οδηγός Πολιτών

Στόχος του Νοσοκομείου είναι η πλήρης εφαρμογή της διακήρυξης για Υγεία ισότιμη και υψηλής ποιότητας, για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική ή κοινωνική τους θέση.

Περισσότερα

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργ…

Περισσότερα

Αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Σκοπός του Σταθμ…

Περισσότερα

Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Χορήγηση βεβαιώσεων – πιστοποιητικ…

Περισσότερα

Δήλωση γέννησης

Η Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, η οποία θεσ…

Περισσότερα

Λίστα Χειρουργείων

Η Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργεί…

Περισσότερα

Ανασφάλιστοι

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων & ε…

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καταστάσεις εκλογέων υπηρεσιακών 2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ –ME ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟ

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27/2022

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.09/2020 ΕΠΥ 4 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΩΝ

Περισσότερα

Ιπποκράτης

Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.

Οποιαδήποτε υπερβολή, είναι ενάντια στη φύση.

Ιπποκράτης

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις.

Ιπποκράτης

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.