Υπηρεσίες του Νοσοκομείου

Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα

Οδηγός Πολιτών

Στόχος του Νοσοκομείου είναι η πλήρης εφαρμογή της διακήρυξης για Υγεία ισότιμη και υψηλής ποιότητας, για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική ή κοινωνική τους θέση.

Περισσότερα

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργ…

Περισσότερα

Αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Σκοπός του Σταθμ…

Περισσότερα

Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Χορήγηση βεβαιώσεων – πιστοποιητικ…

Περισσότερα

Δήλωση γέννησης

Η Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, η οποία θεσ…

Περισσότερα

Λίστα Χειρουργείων

Η Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργεί…

Περισσότερα

Ανασφάλιστοι

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων & ε…

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2024

Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρ

Περισσότερα

23/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Περισσότερα

22/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Περισσότερα

Ιπποκράτης

Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.

Οποιαδήποτε υπερβολή, είναι ενάντια στη φύση.

Ιπποκράτης

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις.

Ιπποκράτης

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.