Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας – Οργανική Μονάδα Έδεσσας για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4990/2022) ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Κυριακή Στεφανίδου, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, η οποία υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κυριακή Στεφανίδου

Τηλ.: 23813-50181, e-mail: yppa@gnedessas.gov.gr