Ο δικτυακός αυτός τόπος (site) περιέχει στοιχεία για το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Οργανική Μονάδα Έδεσσας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση του πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την δομή και λειτουργία του Νοσοκομείου αυτού. Το υλικό αυτό ανήκει στην Οργανική Μονάδα Έδεσσας, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή προέλευσής του. Παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του εν λόγω δικτυακού τόπου να είναι ακριβές και πάντοτε ενημερωμένο σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις, η Οργανική Μονάδα Έδεσσας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχουν οι ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου αυτού. Επίσης, ουδεμία νομική ευθύνη έχει για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο αυτό ή από την χρήση των πληροφοριών σε αυτές τις ιστοσελίδες. Επιπροσθέτως, η Οργανική Μονάδα Έδεσσας δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους δύναται να οδηγηθεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αυτής, ακολουθώντας συνδέσμους (links) που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο του. Ο επισκέπτης του δικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με το Νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χωρίς να προκαλεί προβλήματα στην ιστοσελίδα αυτήν ή σε τρίτους. Η επίσκεψη στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της Οργανικής Μονάδας Έδεσσας αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον χρήστη-επισκέπτη.