Το Γραφείο Επισκεπτών-πτριών Υγείας (ΕΕΥ) της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας είναι μια ζωτικής σημασίας υπηρεσία που προωθεί το σύγχρονο όραμα της διοίκησης για ποιοτική, ανθρωποκεντρική φροντίδα, κοινοτική συνοχή, βιωσιμότητα και κοινωνική ευημερία. Εστιάζει στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας χρησιμοποιώντας ψηφιακές καινοτομίες για βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών στον τομέα της Δημόσιας Κοινοτικής Υγείας.


Οι (3) Επισκέπτριες Υγείας που το στελεχώνουν, έχοντας εργαστεί σε διάφορα ιατρικά και υγειονομικά περιβάλλοντα, είναι καταρτισμένες και ικανές να παρέχουν υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες υγειονομικές προκλήσεις. Το Γραφείο ΕΕΥ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αλλαγές στην κοινωνία, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στις παρακάτω προκλήσεις:


Προαγωγή και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας: Εστιάζει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης, εκπαίδευσης υγείας και ενημέρωσης, με σκοπό την κινητοποίηση του πληθυσμού για τη διατήρηση της υγείας τους. Συγκεκριμένα, προωθεί ενεργά την τροποποίηση στάσης και συμπεριφοράς, ενδεικτικά για την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, τους εμβολιασμούς, την ταξιδιωτική υγεία και ασφάλεια, την επαγγελματική υγιεινή, του υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου, τον μητρικό θηλασμό, την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων-Α΄ Βοήθειες, το bulling/σχολικό εκφοβισμό κλπ, καθώς και τις προληπτικές εξετάσεις για τη διασφάλιση μιας υγιής και πιο ανθεκτικής κοινότητας, μειώνοντας την επιβάρυνση του συστήματος υγείας και την υψηλότερη ποιότητα ζωής των συμπολιτών.


Ανθρωποκεντρικό Μοντέλο Φροντίδας: Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί την κεντρική φιλοσοφία του Γραφείου, σεβόμενο τις αξίες και τις επιθυμίες των ανθρώπων και προσαρμόζοντας την φροντίδα σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες.


Αντιμετώπιση Πανδημιών, Επιδημιών και κρίσεων υγείας: Δίνει έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση πανδημιών και επιδημιών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19.
Κοινωνικές Ανισότητες και Υγεία: Προσπαθεί να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, παρέχοντας υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων.


Επιδημιολογία και Νόσοι του 21ου αιώνα: Συμπορευόμενο με την εξέλιξη των επιδημιολογικών μεθόδων, ασχολείται με την πρόληψη και διαχείριση νέων απειλών υγείας, όπως μεταδοτικές και μη ασθένειες, αντιμικροβιακές αντοχές, αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες.
Κλιματική Αλλαγή και Υγεία: Προωθεί πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο περιβάλλον που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού.

Ψηφιακή Υγεία: Παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, εκμεταλλευόμενο τις τεχνολογικές προόδους και εργαλεία για να βελτιώσει την υγεία και την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας.
Οι προσπάθειες του Γραφείου ΕΕΥ επιδιώκουν να προωθήσουν μια υγιή και ανθεκτική κοινότητα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υγειονομική φροντίδα για όλους και ενθαρρύνοντας την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση της υγείας.