Το Νοσοκομείο της ΄Εδεσσας ξεκίνησε την λειτουργία του το έτος 1925. Είναι το πρώτο Νοσοκομείο που λειτούργησε στην πόλη της ΄Εδεσσας στους χώρους της πρώην “Πρακτικής Σχολής”, η οποία ήταν μία σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, κυρίως για άπορα κορίτσια, όπου οι σπουδαστές-στριες μαθαίνανε ένα “πρακτικό” επάγγελμα.

Το Νοσοκομείο ήταν εγκατεστημένο εντός της πόλης της ΄Εδεσσας στην τοποθεσία “Ψηλός Βράχος” και αργότερα όταν το Νοσοκομείο ήδη είχε μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις το κτίριο της “Πρακτικής Σχολής” κάηκε σε πυρκαϊα.

Το πρώτο Νοσοκομείο λειτούργησε σαν Δημοτικό Νοσοκομείο με ιατρούς Γενικής Ιατρικής, χωρίς να υπάρχουν ξεχωριστές ειδικότητες, και το Ιατρικό Προσωπικό καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό ήταν ελάχιστο, όχι περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι συνολικά. Σε αντιστάθμισμα, υπήρχε εθελοντική εργασία σε μεγάλο βαθμό. Επίσης η δύναμη σε κλίνες ήταν ελάχιστη.

Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου προερχόταν από δωρεές και από τα Δημοτικά έσοδα.

1925 1925 1925 1925

Το 1945 δημιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις και το Νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης. Το 1952 εκδόθηκε ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου και τέθηκαν οι βάσεις για μια πιο σύγχρονη λειτουργία των υπηρεσιών του. Το Νοσοκομείο λειτουργούσε ως Γενικό Νοσοκομείο και διοικείτο από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πολύ αργότερα πήρε την ονομασία Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο.

Ο νέος οργανισμός προέβλεπε δύναμη 60 κλινών όπου ο Παθολογικός Τομέας είχε 27 κλίνες, ο Χειρουργικός Τομέας είχε 23 κλίνες ενώ η Μαιευτική ήταν σε ξεχωριστό κτίριο με δύναμη 10 κλινών.

Όσον αφορά την δύναμη του προσωπικού αυτό αποτελείτο από 55 εργαζόμενους. Το Ιατρικό Προσωπικό είχε 5 Ειδικούς Ιατρούς-Διευθυντές: Χειρουργό, Μαιευτήρα, Παθολόγο, Ακτινολόγο, Μικροβιολόγο καθώς και 2 Βοηθούς για ειδίκευση 2-3 ετών. Επίσης υπήρχε 1 Φαρμακοποιός.

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό αποτελείτο από 28 Νοσηλεύτριες, οι οποίες είχαν μόνο πρακτική εκπαίδευση, και 2 Μαίες.

Το Διοικητικό Προσωπικό αριθμούσε 6 εργαζόμενους και το “Υπηρετικό Προσωπικό” είχε 11 εργαζόμενους.

Σημαντική ήταν η προσφορά των εθελοντριών του “Ερυθρού Σταυρού” στην λειτουργία και τις εργασίες του Νοσοκομείου.

Τα Νοσοκομείο διέθετε 1 Ασθενοφόρο για την μεταφορά των ασθενών και υπήρχαν 2 Υγειονομικοί Σταθμοί στον Νομό Πέλλας, της Αριδαίας και της Κρύας Βρύσης.

Τα έσοδα του Νοσοκομείου προερχόταν από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου ή της Νομαρχίας καθώς και από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλά σε ποσοστό περίπου 80% οι ασθενείς ήταν κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας.

1962 1962 1962 1962

Την δεκαετία του ΄70 προγραμματίστηκε η ανέγερση του σημερινού κτιρίου του Νοσοκομείου, κατόπιν απαλλοτρίωσης 28 στρεμμάτων στην είσοδο της πόλης και οι εργασίες ανέγερσης του νέου κτιρίου, με 12.000τ.μ. λειτουργικών χώρων, άρχισαν και ολοκληρώθηκαν την δεκαετία του ΄80. Η μεταφορά των υπηρεσιών του Νοσοκομείου έγινε το 1987.

Ο πρώτος οργανισμός του Νοσοκομείου εκδόθηκε το 1986 όπου όριζε την συνολική δύναμή του στις 150 κλίνες. Ο οργανισμός καθόριζε τις τρεις υπηρεσίες, την Ιατρική, την Νοσηλευτική την Διοικητική, και την διάρθρωσή τους. ΄Ετσι, η δύναμη του προσωπικού, οργανικά, για τις τρεις υπηρεσίες καθορίσθηκε σε 498 εργαζόμενους.

Ο επόμενος οργανισμός του Νοσοκομείου εκδόθηκε το 2008 ο οποίος ορίζει τη συνολική δύναμή του σε 202 κλίνες και 557 εργαζομένους με την ακόλουθη κατανομή για κάθε υπηρεσία :

Ιατρική Υπηρεσία 84 Θέσεις
Νοσηλευτική Υπηρεσία 274 ΄΄
Διοικητική Υπηρεσία 199 ΄΄

Ο τρέχων οργανισμός εκδόθηκε το 2012 και ορίζει τη συνολική δύναμή του σε 175 κλίνες και 570 εργαζομένους.

Το 2013 ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανέγερσης της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου που ολοκληρώθηκαν το 2014. Στους χώρους της νέας πτέρυγας αναπτύχθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και οι διοικητικές υπηρεσίες.

Σήμερα, λειτουργούν πλέον στο Νοσοκομείο 9 κλινικές και 4 ειδικότητες σε Εξωτερικά Ιατρεία. Επιπλέον, λειτουργούν 2 Μονάδες και 2 Τμήματα. Επίσης λειτουργούν 5 Εργαστήρια και το Φαρμακείο.

Τα έσοδα του Νοσοκομείου προέρχονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

1962 Νέο Νοσοκομείο