Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων & ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Πρόσβαση στο Δημόσιο σύστημα υγείας

Όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ, δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.
Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία ως γνωστό παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους στην χώρα μας με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού παρόχου υγείας της χώρας προέλευσης.
Οι πολίτες τρίτων χωρών, με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα από δημόσια αρχή, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν Α.Μ.Κ.Α.
Οι πολίτες τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των ανηλίκων, των πασχόντων από δυσίατα ή χρόνια νοσήματα κ.λ.π.) που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή αδυνατούν να εκδώσουν, πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.). Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται η ΚΥΠΑ δικαιούνται όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία.
Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.


Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων

Οι παροχές που δικαιούνται οι ανασφάλιστοι από το δημόσιο σύστημα υγείας βάσει της νέας κανονιστικής ρύθμισης, εξισούνται με τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι:

  • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτερο-βάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
  • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
  • Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
  • Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση
  • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
Οι παραπάνω παροχές αφορούν όσους διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν
άμεσης υγειονομικής περίθαλψης καθώς και όσους λόγω κρίσης έχασαν την ασφάλισή τους.

Φαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων

Η φαρμακευτική δαπάνη είναι στο ίδιο ποσοστό συμμετοχής που έχουν και οι ασφαλισμένοι εκτός κι αν λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων εμπίπτει στις εξαιρέσεις οπότε η συμμετοχή είναι μηδενική


Σημεία χορήγησης φαρμάκων σε ανασφάλιστους

Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία.
Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα, για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικά αδύναμου ή ανασφάλιστου, ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων), παρέχονται εκτός από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι λοιποί δικαιούχοι προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Τα Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους.
Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται τόσο από τα νοσοκομεία όσο και από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ.