Η Καρδιολογική κλινική βρίσκεται στον τρίτο όροφο του Νοσοκομείου. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται η Στεφανιαία Μονάδα – Μονάδα Εμφραγμάτων με πέντε κλίνες. Η υπόλοιπη κλινική διαθέτει 11 κλίνες (τρεις τρίκλινοι θάλαμοι και ένας δίκλινος). Στο δίκλινο θάλαμο υπάρχει monitor συνδεδεμένο στην κεντρική οθόνη της Στεφανιαίας Μονάδας. Στον ίδιο όροφο του Νοσοκομείου υπάρχει και η Παθολογική κλινική.

Η Καρδιολογική κλινική έχει τέσσερις Υπερηχοκαρδιογράφους εκ των οποίων ο ένας είναι στο Εξωτερικό Ιατρείο της κλινικής, ενώ οι άλλοι δυο στο Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστήριο που βρίσκεται στο χώρο της κλινικής. Ο τέταρτος είναι φορητός στο χώρο της Στεφανιαίας Μονάδας. Οι δυο υπερηχοκαρδιογράφοι του Αναίμακτου Καρδιολογικού Εργαστηρίου έχουν τη δυνατότητα διενέργειας Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας (stress echo) ενώ ο ένας από αυτούς έχει και Διοισοφάγειο ηχωβολέα.

Στο Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστήριο υπάρχει και Δοκιμασία κόπωσης με τάπητα. Επίσης υπάρχουν και δυο Holter παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, ένα 24ωρο και ένα 48ωρο.

Η κλινική διαθέτει ηλεκτρονικό αρχείο των νοσηλειών των ασθενών που ξεκινά από το 1995. Από το 2002 αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι εξετάσεις με τα πορίσματα τους, που διενεργούνται στο Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστήριο.

Η κλινική συμμετέχει δραστήρια στα τοπικά και τα πανελλήνια Καρδιολογικά συνέδρια είτε με ανακοινώσεις, είτε με διαλέξεις είτε με προεδρεία σε στρογγυλές τράπεζες. Από τον 7/2022 η κλινική έχει αναλάβει τη βιβλιογραφική ενημέρωση στο θέμα της Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας για την Ομάδα Εργασίας Υπερήχων της Ελληνικής Καρδιολογική Εταιρείας.

Ο οργανισμός του Νοσοκομείου προβλέπει έξι θέσεις ειδικών Καρδιολόγων και τέσσερις θέσεις ειδικευομένων. Χορηγεί 2 χρόνια ειδικότητας.


Προσωπικό της κλινικής:
Οικονόμου Κώστας. Διευθυντής Καρδιολογίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος.
Καραπατσούδη Ελένη. Διευθύντρια Καρδιολογίας.
Δρ. Καραντουμάνης Ιωσήφ. Διευθυντής Καρδιολογίας.
Μητσόπουλος Παναγιώτης. Επιμελητής Α’.
Πλιάτσικα Μαρία. Ειδική Καρδιολόγος, Επικουρικός Ιατρός.

Χριστοφορίδης Κυριάκος. Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, σε παράταση.

Να σημειώσουμε ότι ο κος Καραντουμάνης είναι Διδάκτωρ του ΑΠΘ, και ότι η κα Πλιάτσικα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα “Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική αγωγή”. Τέλος οι κοι Οικονόμου και Καραπατσούδη έχουν εξάμηνη μετεκπαίδευση στην Ιταλία.

E-mail κλινικής: kardiologiko@gnedessas.gov.gr
Τηλέφωνα:
2381350331 Διευθυντής
2381350384 Γραφείο Ιατρών
2381350326 Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστήριο
2381350327 Στάση Αδελφών
2381350303 Στεφανιαία Μονάδα – Μονάδα Εμφραγμάτων