Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς νοσηλευτικούς (3) Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης.
Ο Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Χειρουργεία
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Μαρία Χρήστου
Τηλ. 2381350236
e-mail: mchristou@gnedessas.gov.gr
Γραμματεία Ν.Υ.
Αθανασία Καπετάνη
Τηλ. 2381350336
e-mail: ny@gnedessas.gov.gr
Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα
Ελένη Κανελλοπούλου
Τηλ. 2381350239
e-mail: ekanellopoulou@gnedessas.gov.gr
Τομεάρχης Εργαστηριακού Τομέα
Μαρία Λιμαράκη
Τηλ. 2381350165
e-mail: mlimaraki@gnedessas.gov.gr
Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα
Γεωργία Μιχαηλίδου
Τηλ. 2381350239
e-mail: gmichailidou@gnedessas.gov.gr
Γραφείο Ποιότητας
Κυριάκος Παντζαρτζής
Μαρίνα Κατερίνη
Τηλ. 2381350124
e-mail: piotita@gnedessas.gov.gr
Γραφείο Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
Φανή Γιάντση
Τηλ. 2381350124
e-mail: loimoxeis@gnedessas.gov.gr
Επισκέπτριες Υγείας
Αικατερίνη Τσουγένη
Βερονίκη Ρουλίσκοβα
Ευαγγελία Άμπλα
Τηλ. 2381350275
e-mail: eey@gnedessas.gov.gr
Διευθύντρια ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών
Αναστασία Χασάνδρα
Τηλ. 2381022340
e-mail: diek@gnedessas.gov.gr

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.

Κλινικά Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα

Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα είναι σύντομα κείμενα ή ολοκληρωμένα σχέδια που περιγράφουν με λιτότητα, ακρίβεια και πληρότητα νοσηλευτικές πράξεις ή διαδικασίες και προορίζονται για ορθή και καθολική χρήση.

Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα συντάχθηκαν από νοσηλευτές/τριες και μαίες/τες από διάφορες τμήματα και εγκρίθηκαν από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
• Περιγράφουν τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης κάποιων καταστάσεων που παρουσιάζονται κατά την παροχή φροντίδας στον ασθενή. Η ανάπτυξη τους βασίστηκε στα στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας (εκτίμηση, νοσηλευτική διάγνωση, προγραμματισμός – σχεδιασμός, εφαρμογή – αιτιολόγηση, αξιολόγηση – εκτίμηση αποτελέσματος)
• Σκοπός της δημιουργίας τους είναι όχι μόνο η παροχή πληροφοριών της εκάστοτε κατάστασης αλλά και η τεκμηρίωση της κάθε νοσηλευτικής πράξης.
• Επιπλέον η εφαρμογή τους περιορίζει την εμφάνιση λαθών με αποτέλεσμα τη διασφάλιση και την προαγωγή ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών.

Για την διευκόλυνση του νοσηλευτικού έργου με στόχο την βελτίωση ποιότητας περίθαλψης, την μείωση νοσηρότητας και χρόνου νοσηλείας, στο Γ.Ν. Πέλλας (Ο.Μ Έδεσσας) έχουν αναρτηθεί και εφαρμόζονται τα παρακάτω κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα:

 1. Τοποθέτηση περιφερικής γραμμής
 2. Τοποθέτηση περιφερικής γραμμής σε παιδιά
 3. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα κυστεουρηθρικού καθετήρα (folley)
 4. Περιποίηση ελκών πίεσης 1ου βαθμού
 5. Παραλαβή ασθενούς στο χώρο ανάνηψης
 6. Παρακολούθηση πρώτου 24ου λοχείας
 7. Συνεδρία αιμοκάθαρσης μέσω fistulas
 8. Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος σε παιδιά
 9. Αντιμετώπιση ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
 10. Αιμοληψία και διαχείριση αιματολογικών φιαλιδίων
 11. Αντιμετώπιση πολυτραυματία στο ΤΕΠ
 12. Διαχείριση ναρκωτικών φαρμάκων

Πολιτικές διαδικασίες για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των λοιμώξεων (ΟΔΙΠΥ)

Α) Ασφαλής εισαγωγή Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα – Πρόληψη λοιμώξεων αιματικής ροής
Β) Διαχείριση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα – Πρόληψη λοιμώξεων αιματικής ροής
Γ) Λήψη Αιμοκαλλιεργειών σε ενήλικες
Δ) Τοποθέτηση και Διαχείριση Περιφερικών Φλεβικών Καθετήρων
Ε) Διαχείριση Ιατρικών Συσκευών μιας χρήσης

FLOW CHART

 1. Aντιμετώπιση πτώσης ασθενούς
 2. Ο κανόνας των «6» Σ στη χορήγηση φαρμάκων
 3. Πρόληψη πτώσεων νοσηλευόμενων ασθενών
 4. Διαχείριση επείγοντος επειγόντων περιστατικών της Μαιευτικής κλινικής
 5. Αντιμετώπιση παιδιατρικού περιστατικού με πυρετικούς σπασμούς
 6. Αλλαγή πλύσεων σε ουρολογικά περιστατικά
 7. Έλεγχος μηχανήματος αναισθησίας
 8. Έλεγχος καταλληλότητας σετ και χειρουργικών εργαλείων ως προς την αποστείρωση
 9. Εργαλεία προς αποστείρωση
 10. Τρόπος αντιμετώπισης ανακοπής

Πρόγραμμα εξορμήσεων Ιούνιος 2024 Αιμοδοσίας Έδεσσας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΩΡΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΞΟΡΜΗΣΗΔΗΜΟΣΝΟΜΟΣ
ΤΡΙΤΗ 4/6/2024Κ.Υ.ΑΡΙΔΑΙΑΣ9 πμ – 1 μμΚ.Υ.ΑΡΙΔΑΙΑΣΑΛΜΩΠΙΑΣΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2024ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ9 πμ – 1 μμΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣΠΕΛΛΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/6/2024ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ9 πμ – 1 μμΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΈΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/6/2024Σ.Ε.Α. Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»9 πμ – 1 μμΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ      ΜΥΛΟΤΟΠΟΣΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2024ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟ…ΚΑΡΔΙΑΣ” (ΚΑΛΗ)9 πμ – 1 μμΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣΣΚΥΔΡΑΣΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2024      ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ9 πμ – 1 μμΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣΠΕΛΛΑΣ