1. Δόντσος Χρήστος Πρόεδρος
  2. Λόγγος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος
  3. Αγγέλου Ζωή με αναπληρωτή τον Αργυρό Βασίλειο-Απόστολο
  4. Γιάνκος Ανδρέας με αναπληρωτή τον Μαντοκούδη Δημήτριο
  5. Σαββίδου Σοφία με αναπληρώτρια την Τσεσμετζίδου Σοφία
  6. Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος
  7. Μιχαηλίδου Αγνή με αναπληρώτρια την Παυλίδου Σοφία
  8. Ταμβίσκου Ευτυχία με αναπληρώτρια την Γεωργιάδου Θεοδώρα
  9. Μπαδινάκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Κατσικά Ελένη

Γραμματέας: Παρίσου Στρατηγούλα με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Μυροφόρα