1. Δόντσος Χρήστος Πρόεδρος
  2. Λόγγος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος
  3. Ματζηρίδης Ανέστης
  4. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος με αναπληρώτρια την Τσεσμετζίδου Σοφία
  5. Γιάνκος Ανδρέας με αναπληρωτή τον Μαντοκούδη Δημήτριο
  6. Ανδρεάδης Ευστάθιος
  7. Τερζόγλου Ζαχάρω με αναπληρώτρια την Κατσικά Ελένη
  8. Κουτσός Γεώργιος με αναπληρωτή τον Μακρίδη Παντελή
  9. Μπαδινάκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Ντιούδη Παγώνα

Γραμματέας: Παρίσου Στρατηγούλα με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Μυροφόρα