• Επισκεπτήριο

Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και την καλύτερη περίθαλψη των νοσηλευομένων το ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ αλλά είναι περιορισμένο     ( μόνο 1-2 άτομα ανά ασθενή) και για 1 ώρα ( 18:00μμ – 19:00μμ ). Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού.

  • Συνοδοί

Για τους συνοδούς ασθενών ή νοσηλευόμενων ασθενών ισχύουν οι εξής  προϋποθέσεις:

· Οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών προσέρχονται φέροντας rapid test που διενεργήθηκε έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την είσοδο τους στο νοσοκομείο. Επιτρέπεται 1 συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Συνοδός αποκαλείται αυτός που ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ.

· Η παραμονή ενός (1) συνοδού επιτρέπεται αυστηρά μόνο με ειδική έγγραφη άδεια από τον Διευθυντή του εκάστοτε τμήματος ή τον θεράποντα ιατρό μόνο σε επιβαρυμένα περιστατικά.

Υποχρεωτική  χρήση προστατευτικής μάσκας από τους επισκέπτες – συνοδούς σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.