Πρωταρχικό μας μέλημα στο Νοσοκομείο είναι η εξυπηρέτηση, η ηρεμία και η γρήγορη αποθεραπεία των νοσηλευομένων. Γι’αυτό παρακαλούμε τους κυρίους επισκέπτες να τηρούν πιστά τους κανονισμούς του Νοσοκομείου και κυρίως το ωράριο του επισκεπτηρίου.

Αναλυτικά:

Η είσοδος μικροπωλητών ή οποιουδήποτε δεν έχει σχέση με τα δωμάτια νοσηλείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. Αν σας ενοχλήσει κάποιος, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα την Υπηρεσία Ασφαλείας ή την Προϊστάμενη του ορόφου.
Η ηρεμία των νοσηλευόμενων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα μας. Θα θέλαμε οι επισκέπτες και οι συνοδοί να γνωρίζουν:

Το επισκεπτήριο επιτρέπεται από τις 11:00 έως τις 13:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00.

Στα μονόκλινα δεν υπάρχει περιορισμός επισκεπτηρίου.Καλό θα ήταν όμως οι επισκέπτες να αναχωρούν όταν διαπιστώνουν ότι οι νοσηλευόμενοι έχουν κουραστεί.
Για την προστασία της υγείας των νοσηλευόμενων, τα παιδιά κάτω των 14 ετών που έρχονται ώς επισκέπτες στο Νοσοκομείο απαγορεύεται να εισέρχονται στους ορόφους και τους θάλαμους νοσηλείας.
Σε περίπτωση μη τήρησης του ωραρίου επισκεπτήριου από τους επισκέπτες, το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασφάλειας του Νοσοκομείου οφείλει να τους οδηγήσει εκτός ορόφων, για την εξασφάλιση της ηρεμίας των νοσηλευομένων.
Σε ώρες εκτός του προβλεπόμενου επισκεπτηρίου, η Υπηρεσία Ασφαλείας οφείλει να ελέγχει την κίνηση των επισκεπτών προς τους ορόφους.