Η Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών ανά κλινική.

Το Νοσοκομείο μας, εναρμονιζόμενο με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.97136/23.12.2016 παραθέτει στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω τη Λίστα Χειρουργείων, στην οποία απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Η λίστα θα ανανεώνεται εβδομαδιαία, κάθε Παρασκευή.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
1Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα.Έως 2 εβδομάδες
2Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.3-6 εβδομάδες
3Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη.7-12 εβδομάδες
4Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη.12-24 εβδομάδες
5Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη.24 εβδομάδες και άνω

Λίστα Τακτικών Χειρουργείων

Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων