Δήλωση Προσβασιμότητας ιστότοπου gnedessas.gov.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Οργανική Μονάδα Έδεσσας δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: gnedessas.gov.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α΄ 12-02-2019, Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47 Α΄ 13-3-19) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.
Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο gnedessas.gov.gr.

Γενικά

Το gnedessas.gov.gr προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες του είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, το Νοσοκομείο μας έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους, ώστε ο ιστότοπός του να είναι ευκολότερος στη χρήση και προσιτός για άτομα με αναπηρίες με γνώμονα την πεποίθηση πως κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, ισότητα, άνεση και ανεξαρτησία.

Προσβασιμότητα στο gnedessas.gov.gr

Το gnedessas.gov.gr καθιστά διαθέσιμο το Widget για την Προσβασιμότητα του Δικτύου που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας. Το λογισμικό επιτρέπει στο gnedessas.gov.gr να βελτιώσει τη συμμόρφωσή του με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1).

Ενεργοποίηση Menu Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας gnedessas.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Αποποίηση Ευθυνών

Το gnedessas.gov.gr συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας και των υπηρεσιών του προκειμένου αυτές να χαρακτηρίζονται από ευελιξία και να ικανοποιούν διάφορες ανάγκες, προτιμήσεις και καταστάσεις του κάθε χρήστη σε ένα γενικότερο περιβάλλον συλλογικής υποχρέωσης για την απρόσκοπτη και προσιτή χρήση από όλους.

Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε πλήρως προσβάσιμες όλες τις ιστοσελίδες και το περιεχόμενο στο gnedessas.gov.gr, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει πλήρως προσαρμοστεί στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχει βρεθεί ή προσδιοριστεί η καταλληλότερη τεχνολογική λύση.

Είμαστε εδώ για εσάς

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία με οποιοδήποτε περιεχόμενο στο gnedessas.gov.gr ή χρειάζεστε βοήθεια σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε ζήτημα προσβασιμότητας, έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε στο it @ gnedessas.gov.gr.