Από 03/03/2023 και μετά οι βεβαιώσεις νοσηλείας σας βρίσκονται διαθέσιμες στην ενιαία ψηφιακή πύλη GOV.GR

Κατεβάστε τις βεβαιώσεις σας κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.