ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «Συσκευή ξηράς θέρμανσης ορών και βιολογικών υγρών (πλάσμα)(CPV- 38436320-9) και Χειρουργική τράπεζα Οφθαλμολογικής  (CPV-33192230-3)» Στην ένταξη πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ν.Μ. Έδεσσας του Γ.Ν. Πέλλας στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» MIS 5073536 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ…ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ) (CPV: 33696500-0)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   159199,159200 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #215.000,00€#  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (100.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 115.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ Ο.Μ. ΈΔΕΣΣΑΣ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΑ (1)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  430.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2022

   

Εκπαίδευση BLS

Οι καταρτιζόμενοι Γ΄ εξαμήνου εκπαιδεύτηκαν από τους εκπαιδευτές ERC (Στανίση Πέτρο, Γιακουμή Αναστασία και Μποζατζίδη Στέλιο) στο BLS – AED και παρέλαβαν πιστοποιητικό Europas, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παροχής Πρώτων Βοηθειών όπως τα υπαγορεύει η νέα κατάσταση που έφερε στην ζωή μας η πανδημία.

  

Ενίσχυση του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κωδ. ΟΠΣ:5070506 Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και…Ψυχική διαχείριση Covid-19

Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμοι οδηγοί για την ψυχική διαχείριση του Covid – 19. Οδηγίες για παιδιά Οδηγός για επαγγελματίες υγείας Οδηγός για ηλικιωμένους Οδηγός για την απομόνωση Ψυχική διαχείριση υγειονομικού προσωπικού Ψυχική διαχείριση