Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.

Οποιαδήποτε υπερβολή, είναι ενάντια στη φύση.