Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις.