Έδεσσα, 15-05-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας ενημερώνει σχετικά με τα επικαιροποιημένα μέτρα προστασίας διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ισχύουν ανά περίπτωση τα κάτωθι:

1. Ασθενείς που προσέρχονται:

  • για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού (Εξωτερικά Ιατρεία) είτε εκτάκτως (ΤΕΠ), δεν χρήζουν διενέργειας rapid test.
  • για επεμβατική διαγνωστική εξέταση (κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις), ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα θα φέρουν rapid test 24ώρου
  • για προγραμματισμένη εισαγωγή προσέρχονται φέροντας rapid test που διενεργήθηκε έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή τους.

2. Επισκεπτήριο

  • Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και την καλύτερη περίθαλψη των νοσηλευομένων το επισκεπτήριο επιτρέπεται με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών (μόνο 1-2 άτομα ανά ασθενή) και για 1 ώρα (18:00 – 19:00).
  • Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

3. Συνοδοί

  • Οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών προσέρχονται φέροντας rapid test που διενεργήθηκε έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την είσοδο τους στο νοσοκομείο. Επιτρέπεται 1 συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται.
  • Η παραμονή ενός (1) συνοδού επιτρέπεται αυστηρά μόνο με ειδική έγγραφη άδεια από τον Διευθυντή του εκάστοτε τμήματος ή τον θεράποντα ιατρό μόνο σε επιβαρυμένα περιστατικά.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις εξακολουθεί να ισχύει η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας (υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών, απομάκρυνση συνοδών με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού κτλ).

                                                           ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ