Στην έναρξη του νέου διδακτικού έτους (3/10/2022) το ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γ.Ν. Έδεσσας, πραγματοποίησε αγιασμό στο χώρο της σχολής παρουσία του Διοικητή του Νοσοκομείου, της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Διευθύντριας της Σχολής.
Το ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Έδεσσας στην πολύχρονη λειτουργία του έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό βοηθών νοσηλευτή κι έχει συμβάλλει στην επάνδρωση του Νοσοκομείου αλλά και άλλων δομών με άριστο προσωπικό. θα συνεχίσει το έργο του με αφοσίωση και συνέπεια για μια ακόμη χρονιά.