Καλή σταδιοδρομία στους τελειόφοιτους! Καλή δύναμη για αυτούς που συνεχίζουν για το Γ΄ Εξάμηνο!